INOX LOKOTI ZA VANJSKE UVJETE

Lokoti IFAM

  • svi dijelovi napravljeni od nehrđajučeg materijala
  • luk od INOXa AISI 316
  • sa dva ključa
  • idealan za morske uvjete

Lokoti IFAM sa standardnim lukom

ARTIKLABCD
INOX30
INOX40
INOX50
30 mm
40 mm
50 mm
15,5 mm
23 mm
29 mm
17,5 mm
22,5 mm
27 mm
Ø5 mm
Ø6 mm
Ø8 mm

Lokoti IFAM sa dugim lukom

ARTIKLABCD
INOX30AL
INOX40AL
INOX50AL
30 mm
40 mm
50 mm
15,5 mm
23 mm
29 mm
32 mm
42,5 mm
48,5 mm
Ø5 mm
Ø6 mm
Ø8 mm

Lokoti IFAM sa istim ključem

ARTIKLABCD
INOX30KA
INOX30ALKA
INOX40KA
INOX40ALKA
INOX50KA
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
50 mm
15,5 mm
15,5 mm
23 mm
23 mm
29 mm
17,5 mm
32 mm
22,5 mm
42,5 mm
27 mm
Ø5 mm
Ø5 mm
Ø6 mm
Ø6 mm
Ø8 mm

Lokot IFAM sa sajlom

  • lokot sa sajlom
  • inox lokot sa sajlom umjesto standardnog luka
  • dva ključa
ARTIKLABCD
08505150 mm31 mm136 mmØ6 mm