Kvake za drvena vrata sa rozetama

Kvake iz ovoga asortimana montiraju se na sve tipove drvenih vrata. U rozetama se nalaze opruge, koje uz pomoć brave podižu kvaku.

Kvaka za drvena vrata Bi Color I

 • kvaka za drvena vrata
 • par
 • inox / krom
ABC
130 mm50 mm50 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
14681
14682
14843
Kvaka BI-COLOR I, sa rozetom, ključ
Kvaka BI-COLOR I, sa rozetom, cilindar
Kvaka BI-COLOR I, sa rozetom, WC

Kvaka za drvena vrata Bi Color II

 • kvaka za drvena vrata
 • par
 • inox / krom
ABC
135 mm50 mm50 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
13590
13591
13592
Kvaka BI-COLOR II, sa rozetom, ključ
Kvaka BI-COLOR II, sa rozetom, cilindar
Kvaka BI-COLOR II, sa rozetom, WC

Kvaka za drvena vrata Bi Color III

 • kvaka za drvena vrata
 • par
 • inox / krom
ABC
135 mm50 mm50 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
13586
13587
13588
Kvaka BI-COLOR III, sa rozetom, ključ
Kvaka BI-COLOR III, sa rozetom, cilindar
Kvaka BI-COLOR III, sa rozetom, WC

Kvaka za drvena vrata Bi Color IV

 • kvaka za drvena vrata
 • par
 • inox / krom
ABC
140 mm50 mm50 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
14684
14683
14844
Kvaka BI-COLOR IV, sa rozetom, ključ
Kvaka BI-COLOR IV, sa rozetom, cilindar
Kvaka BI-COLOR IV, sa rozetom, WC

Kvaka za drvena vrata Bi Color V

 • kvaka za drvena vrata
 • par
 • inox / krom
ABC
135 mm50 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
13491
13492
13493
Kvaka BI-COLOR V, sa rozetom, ključ
Kvaka BI-COLOR V, sa rozetom, cilindar
Kvaka BI-COLOR V, sa rozetom, WC

Kvaka za drvena vrata Real

 • kvaka za drvena vrata
 • par
 • inox
ABC
135 mm50 mm50 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
50.01.041.0
50.01.043.0
50.01.047.0
Kvaka REAL, sa rozetom, ključ
Kvaka REAL, sa rozetom, cilindar
Kvaka REAL, sa rozetom, WC

Kvaka za drvena vrata Metro

 • kvaka za drvena vrata
 • par
 • inox
ABC
135 mm50 mm50 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
50.03.041.0
50.03.043.0
50.03.047.0
Kvaka METRO, sa rozetom, ključ
Kvaka METRO, sa rozetom, cilindar
Kvaka METRO, sa rozetom, WC

Kvaka za drvena vrata Cuba

 • kvaka za drvena vrata
 • par
 • inox
ABC
135 mm50 mm50 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
50.05.041.0
50.05.043.0
50.05.047.0
Kvaka CUBA, sa rozetom, ključ
Kvaka CUBA, sa rozetom, cilindar
Kvaka CUBA, sa rozetom, WC

Kvaka za drvena vrata Swing

 • kvaka za drvena vrata
 • par
 • inox
ABC
135 mm50 mm50 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
50.04.041
50.04.043
50.04.047
Kvaka Swing, sa rozetom, ključ
Kvaka Swing, sa rozetom, cilindar
Kvaka Swing, sa rozetom, WC

Kvaka za drvena vrata Talon

 • kvaka za drvena vrata
 • par
 • inox
ABC
135 mm50 mm50 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
50.63.041.0
50.63.043.0
50.63.047.0
Kvaka TALON, sa rozetom, ključ
Kvaka TALON, sa rozetom, cilindar
Kvaka TALON, sa rozetom, WC

Kvaka za drvena vrata Denver

 • kvaka za drvena vrata
 • par
 • inox
ABC
135 mm50 mm50 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
50.13.041.0
50.13.043.0
50.13.047.0
Kvaka DENVER, sa rozetom, ključ
Kvaka DENVER, sa rozetom, cilindar
Kvaka DENVER, sa rozetom, WC

Kvaka za drvena vrata Data

 • kvaka za drvena vrata
 • par
 • inox
ABC
135 mm50 mm50 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
57.13.041.0
57.13.043.0
57.13.047.0

Kvaka DATA, sa rozetom, ključ
Kvaka DATA, sa rozetom, cilindar
Kvaka DATA, sa rozetom, WC

Kvaka za drvena vrata Data 2

 • kvaka za drvena vrata
 • par
 • inox
ABC
135 mm50 mm50 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
57.14.041.0
57.14.043.0
57.14.047.0

Kvaka DATA 2, sa rozetom, ključ
Kvaka DATA 2, sa rozetom, cilindar
Kvaka DATA 2, sa rozetom, WC

Kvaka za drvena vrata Vector

 • kvaka za drvena vrata
 • par
 • inox
ABC
135 mm50 mm50 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
57.17.041.0
57.17.043.0
57.17.047.0

Kvaka VECTOR, sa rozetom, ključ
Kvaka VECTOR, sa rozetom, cilindar
Kvaka VECTOR, sa rozetom, WC

Kvaka za drvena vrata Elite

 • kvaka za drvena vrata
 • par
ABC
140 mm52 mm52 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
2009
2010
2011
Kvaka ELITE sa rozetama za cilindar
Kvaka ELITE sa rozetama za ključ
Kvaka ELITE sa rozetama za WC

Kvaka za drvena vrata Elite Antik

 • kvaka za drvena vrata
 • par
ABC
140 mm52 mm52 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
20250
20249
20251
Kvaka ELITE ANTIK sa rozetama za cilindar
Kvaka ELITE ANTIK sa rozetama za ključ
Kvaka ELITE ANTIK sa rozetama za WC

Kvaka za drvena vrata Quadro

 • kvaka za drvena vrata
 • par
ABC
140 mm52 mm52 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
2025
2026
2027
Kvaka QUADRO sa rozetama za cilindar
Kvaka QUADRO sa rozetama za ključ
Kvaka QUADRO sa rozetama za WC

Kvaka za drvena vrata Quadro Antik

 • kvaka za drvena vrata
 • par
ABC
140 mm52 mm52 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
20256
20257
20258
Kvaka QUADRO ANTIK sa rozetama za cilindar
Kvaka QUADRO ANTIK sa rozetama za ključ
Kvaka QUADRO ANTIK sa rozetama za WC

Quadro kugla za drvena vrata

 • kvaka za drvena vrata
 • par
ABC
52 mm52 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
20267Kugla QUADRO fiksna sa trnom 70 mm

Kvaka za drvena vrata Twice

 • kvaka za drvena vrata
 • par
ABC
140 mm52 mm52 mm

ARTIKLNAZIV ARTIKLA
20260
20261
20262
Kvaka TWICE crna / krom sa rozetom za ključ
Kvaka TWICE crna / krom sa rozetom za cilindar
Kvaka TWICE crna / krom sa rozetom za WC