Elektromehanizmi

Elektromehanizmi – za sve tipove vrata – drvena, PVC, aluminijska, protuprovalna i staklena vrata požete naći u našoj ponudi.

ELEKTROMEHANIZMI BASIC

 • idealan za jednostavnije namjene, npr. portafonski sustavi sa izmjeničnim napajanjem
 • max. opterečenje AC: 160 N
 • max. opterečenje DC: 10 N
 • otpornost protiv trganja: 4000 N
 • radi na temperaturama od -15°C / +40°C

2LB10

 • 5-12 V ac / dc - 1 min.
 • Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • bez deblokade
 • potrošnja: 0,9A na 9 V ac
 • otpor zavojnice: 8 Ohma
ARTIKLABC
2LB1090 mm28 mm46,8 mm

2L31J

 • 5-12 V ac / dc - 1 min
 • Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • sa mehaničkom deblokadom
 • potrošnja: 0,9A na 9 V ac
 • otpor zavojnice: 8 Ohma
ARTIKLABC
2L31J90 mm28 mm46,80 mm

30B10

 • 5-12 V ac / dc - 1 min.
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 0,9A na 9 V ac
 • otpor zavojnice : 8 Ohma
ARTIKLABC
30B1069 mm28 mm52 mm

31B10

 • 5-12 V ac / dc - 1 min.
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • sa mehaničkom deblokadom
 • potrošnja : 0,9A na 9 V ac
 • otpor zavojnice : 8 Ohma
ARTIKLABC
31B1069 mm28 mm52 mm

3AB10

 • 6-12 V ac / dc - 1 min
 • Internal Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • otpor zavojnice : 8 Ohma
ARTIKLABC
3AB1069 mm28 mm52 mm

3BB10

 • 6-12 V ac / dc - 1 min.
 • Internal Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • sa mehaničkom deblokadom
 • potrošnja : 0,9A na 9 V ac
 • otpor zavojnice : 8 Ohma
ARTIKLABC
3BB1069 mm28 mm52 mm

30E10

 • 12 V dc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 0,25A
 • otpor zavojnice : 50 Ohma
ARTIKLABC
30E1069 mm28 mm52 mm

30F10

 • 24 V dc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 0,12A
 • otpor zavojnice : 185 Ohma
ARTIKLABC
30F1069 mm28 mm52 mm

3D4W10

 • 12-24 V dc
 • Fail-safe funkcija - mehanizam je zatvoren dok je pod naponom
 • bez deblokade
 • potrošnja : 12 V dc 0,35A/ 24 V dc 0,18A
 • otpor zavojnice : 12 V dc 35 Ohma / 24 V dc 140 Ohma
ARTIKLABC
3D4W1076,7 mm20,7 mm52 mm

ELEKTROMEHANIZMI MINI

 • 100% reverzibilan , širine 16 mm.
 • max.opterečenje AC : 160 N
 • max.opterečenje DC : 10 N
 • otpornost protiv trganja : 5000 N
 • radi na temperaturama od -15°C /+40°C

50B10

 • 6-12 V ac / dc - 1 min.
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 0,84A na 9 V ac
 • otpor zavojnice : 8,5 Ohma
ARTIKLABC
50B1065,6 mm28,1 mm47,2 mm

51B10

 • 6-12 V ac / dc - 1 min.
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • sa mehaničkom deblokadom
 • potrošnja : 0,84A na 9 V ac
 • otpor zavojnice : 8,5 Ohma
ARTIKLABC
51B1065,6 mm28,1 mm47,2 mm

52B10

 • 6-12 V ac / dc - 1 min.
 • Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore / zatvore)
 • otpor zavojnice: 8 Ohma
ARTIKLABC
52B1065,6 mm28,1 mm47,2 mm

53B10

 • 6-12 V ac / dc - 1 min
 • Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • sa mehaničkom deblokadom
 • potrošnja : 0,9A na 9 V ac
 • otpor zavojnice : 8 Ohma
ARTIKLABC
53B1065,6 mm28,1 mm47,2 mm

ELEKTROMEHANIZMI MINI 5U

 • 100% reverzibilan , širine 16 mm.
 • radi i na izmjeničnom i na istosmjernom napajanju
 • max.opterečenje AC : 160 N
 • max.opterečenje DC : 10 N
 • otpornost protiv trganja : 5000 N
 • radi na temperaturama od -15°C /+40°C

5U0X10

 • 9-24 Vac / 11-13 Vdc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • bez deblokade
ARTIKLABC
5U0X1065,6 mm28,1 mm47,2 mm

5U1X10

 • 9-24 Vac / 11-13 Vdc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • sa mehaničkom deblokadom
ARTIKLABC
5U1X1065,6 mm28,1 mm47,2 mm

5U6X10

 • 9-24 Vac / 11-13 Vdc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • na sebi ima mikroprekidač koji detektira status otvorenosti/zatvorenosti vrata
ARTIKLABC
5U6X1072,7 mm28,1 mm47,2 mm

5U2X10

 • 9-24 Vac / 11-13 Vdc
 • Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
ARTIKLABC
5U2X1065,6 mm28,1 mm47,2 mm

5U3X10

 • 9-24 Vac / 11-13 Vdc
 • Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
ARTIKLABC
5U3X1065,6 mm28,1 mm47,2 mm

5U4X10

 • 9-24 Vac / 11-13 Vdc
 • Fail-safe funkcija (mehanizam je zatvoren dok je pod naponom)
ARTIKLABC
5U4X1065,6 mm28,1 mm47,2 mm

5U8X10

 • 9-24 Vac / 11-13 Vdc
 • Fail-safe funkcija (mehanizam je zatvoren dok je pod naponom)
 • na sebi ima mikroprekidač koji detektira status otvorenosti/zatvorenosti vrata
ARTIKLABC
5U8X1072,7 mm28,1 mm47,2 mm

ELEKTROMEHANIZMI HIGH SECURITY

 • mehanizmi za visoku sigurnost, širine 20,5 mm.
 • max.opterečenje AC : 160 N
 • max.opterečenje DC : 10 N
 • otpornost protiv trganja : 10.000 N
 • radi na temperaturama od -15°C /+40°C

256E10

 • 12 V dc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 0,25A
 • otpor zavojnice : 50 Ohma
 • na sebi ima mikroprekidač koji detektira status otvorenosti/zatvorenosti vrata
ARTIKLABC
256E1078,7 mm28,5 mm44,5 mm

256F10

 • 24 V dc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 0,12A
 • otpor zavojnice :185 Ohma
 • na sebi ima mikroprekidač koji detektira status otvorenosti/zatvorenosti vrata
ARTIKLABC
256F1078,7 mm28,5 mm44,5 mm

258E10

 • 12 V dc
 • Fail-safe funkcija (mehanizam je zatvoren dok je pod naponom)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 0,25A
 • otpor zavojnice : 50 Ohma
 • na sebi ima mikroprekidač koji detektira status otvorenosti/zatvorenosti vrata
ARTIKLABC
258E1078,7 mm28,5 mm44,5 mm

258F10

 • 24 V dc
 • Fail-safe funkcija (mehanizam je zatvoren dok je pod naponom)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 0,12A
 • otpor zavojnice : 185 Ohma
 • na sebi ima mikroprekidač koji detektira status otvorenosti/zatvorenosti vrata
ARTIKLABC
258F1078,7 mm28,5 mm44,5 mm

ELEKTROMEHANIZMI HIGH ARMOURED

 • mehanizmi za protuprovalna vrata , širine 23 mm.
 • 9-14 V ac/dc
 • max.opterečenje AC : 160 N
 • max.opterečenje DC : 10 N
 • otpornost protiv trganja : 7000 N
 • radi na temperaturama od -15°C /+40°C

9RBL10

 • 9-14 V ac/dc
 • Internal Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • sa deblokadom
 • mehanizmi za protuprovalna vrata , širine 23 mm.9-14 V ac/dc
 • max.opterečenje AC : 160 N
 • max.opterečenje DC : 10 N
 • otpornost protiv trganja : 7000 N
 • radi na temperaturama od -15°C /+40°C

ARTIKLABC
9RBL1088,8 mm23 mm36,1 mm

9LBL10

 • 9-14 V ac/dc
 • Internal Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • sa deblokadom
 • mehanizmi za protuprovalna vrata , širine 23 mm.9-14 V ac/dc
 • max.opterečenje AC : 160 N
 • max.opterečenje DC : 10 N
 • otpornost protiv trganja : 7000 N
 • radi na temperaturama od -15°C /+40°C

ARTIKLABC
9LBL1088,8 mm23 mm36,1 mm

ELEKTROPRIHVATNICI DORCAS

 • standardni mehanizmi za izmjenične portafonske sustave
 • širine 20 mm.
 • otpornost protiv trganja : 2950 N
 • radi na temperaturama od -15°C /+40°C

AF/GX

 • 8-12 V ac/dc
 • Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • bez deblokade

ADF/GX

 • 8-12 V ac/dc
 • Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • sa deblokadom

ELEKTROPRIHVATNICI LINCE

 • standardni mehanizmi za izmjenične portafonske sustave
 • širine 16,5 mm. - idealno za PVC i ALU stolariju
 • otpornost protiv trganja : 3000 N
 • radi na temperaturama od -15°C /+40°C

991103-N

 • 8-12 V ac/dc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • bez deblokade

991103-A

 • 8-12 V ac/dc
 • Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • bez deblokade

991103-AD

 • 8-12 V ac/dc
 • Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • sa deblokadom

990000CCA

 • 8-12 V ac/dc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • bez deblokade
ARTIKLABC
990000CCA66 mm27 mm45 mm

Bravica za elektroprihvatnik

 • Bravica za elektroprihvat BKS
 • art.B 5495 0010