Električne brave

Usadna električna brava

  • art.12010.50
  • 12 V ac
  • u kompletu su električni kontakti

Dodatna elektrobrava

  • art.11630.60.1 lijeva JUS
  • art.11630.60.2 desna JUS
  • 12 V ac
  • VDC cilindar sa tri ključa

Elektrobrava za klizna vrata ISEO

  • art. 381.90.00
  • Elektrobrava za klizna vrata ISEO E-90mm
  • 8-12 V