Sigurnosne brave za drvena vrata

U ponudi imamo veliki izbor sigurnosnih brava za drvena ili metalna vrata. Sigurnosne brave možemo ugraditi u sve tipove vrata, bilo kao dodatnu bravu, ili zamijeniti postojeću bravu novom – sigurnosnom.

Sigurnosna brava Titan

 • sigurnosna dodatna pribitna brava Titan
 • montiraju se iznad postojeće brave
 • 784 bez sigurnosnog lanca
 • 784-V sa sigurnosnim lancem
ARTIKLABCD
784
784-V
93 mm
93 mm
60 mm
60 mm
58 mm
58 mm
23 mm
23 mm

Sigurnosna brava Titan

 • sigurnosna dodatna pribitna brava Titan
 • montiraju se iznad postojeće brave
 • 784B bez sigurnosnog lanca
 • 784-VB sa sigurnosnim lancem
ARTIKLABCD
784B
784-VB
93 mm
93 mm
60 mm
60 mm
58 mm
58 mm
23 mm
23 mm

Sigurnosna brava Titan

 • sigurnosna dodatna pribitna brava Titan
 • montiraju se iznad postojeće brave
 • 784SR bez sigurnosnog lanca
 • 784-VSR sa sigurnosnim lancem
ARTIKLABCD
784SR
784-VSR
93 mm
93 mm
60 mm
60 mm
58 mm
58 mm
23 mm
23 mm

Sigurnosna brava Titan

 • sigurnosna dodatna pribitna brava Titan
 • montiraju se iznad postojeće brave
 • 784SM bez sigurnosnog lanca
 • 784-VSM sa sigurnosnim lancem
ARTIKLABCD
784SM
784-VSM
93 mm
93 mm
60 mm
60 mm
58 mm
58 mm
23 mm
23 mm

Sigurnosna brava Cisa

 • sigurnosna dodatna pribitna brava Cisa
 • sa podizaćem
 • montiraju se iznad postojeće brave
 • bez sigurnosnog lanca
ARTIKLABCD
54315.6090 mm60 mm67,5 mm25 mm

Sigurnosna brava Cisa

 • sigurnosna dodatna pribitna brava Cisa
 • sa podizaćem
 • montiraju se iznad postojeće brave
 • bez sigurnosnog lanca
ARTIKLABCD
54340.6090 mm60 mm67,5 mm25 mm

Sigurnosna brava Cisa

 • sigurnosna dodatna pribitna brava Cisa E-40
 • za metalna ili drvena vrata
 • dva sefovska ključa
ARTIKLABCD
57223.40 40 mm25 mm93 mm22 mm

Zasun sa cilindrom Cisa

 • sigurnosna dodatna pribitna brava Cisa E-40
 • za metalna ili drvena vrata
 • dva sefovska ključa
ARTIKLABCD
55254.50210 mm90 mm115 mm50 mm

Sigurnosna brava Elzett

 • sigurnosna usadna dodatna brava Elzett 700
 • za drvena vrata
 • dva sefovska ključa
ARTIKLABCD
70080 mm48 mm45 mm20 mm

Sigurnosna brava Elzett

 • sigurnosna usadna dodatna brava Elzett
 • za drvena vrata
 • za cilindar
ARTIKLABCD
77775 mm57 mm45 mm20 mm

Sigurnosna brava Iseo I

 • sigurnosna brava Iseo "I" sistem, gumb
 • za metalna, aluminijska ili garažna vrata
 • zatvaranje na četri točke
 • sa dva sigurnosna ključa
 • sa unutarnje strane otključava se gumbom
ARTIKLABCD
910335+990063163 mm64 mm55 mm130 mm

Sigurnosna brava Iseo I

 • sigurnosna brava Iseo "I" sistem, ključ
 • za metalna, aluminijska ili garažna vrata
 • zatvaranje na četiri točke
 • sa dva sigurnosna ključa
 • sa unutarnje strane otključava se ključem
ARTIKLABCD
910235+990063163 mm64 mm55 mm130 mm

Sigurnosna brava Mottura

 • sigurnosna brava Mottura
 • E-64 mm, 108 x 127 mm
 • za drvena vrata
 • zatvaranje na tri točke
 • sa dva sigurnosna ključa
 • sa druge strane otključava se ključem
ARTIKLABCD
34328V500 80 mm60 mm140 mmØ34 mm

Sigurnosna brava Mottura

 • sigurnosna brava Mottura
 • za drvena vrata
 • zatvaranje na tri točke
 • sa dva sigurnosna ključa
 • sa unutarnje strane se otključava gumbom
ARTIKLABCD
401127 mm108 mm31,5 mmØ34 mm

Sigurnosna brava Mottura polu H sistem

 • sigurnosna brava Mottura polu H sistem, ključ ili gumb sa unutarnje strane
 • za drvena vrata
 • zatvaranje na tri točke
 • sa dva sigurnosna ključa
 • sa unutarnje strane otključava se ključem ili gumbom
 • 30.620SX ključ/ključ
 • 30.620DX ključ/ključ
 • 30.621SX ključ/gumb
 • 30.621DX ključ/gumb
ARTIKLABCD
30.620SX ključ/ključ
30.620DX ključ/ključ
30.621SX ključ/gumb
30.621DX ključ/gumb
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
146 mm
146 mm
146 mm
146 mm
Ø30 mm
Ø30 mm
Ø30 mm
Ø30 mm

Sigurnosna brava Mottura puni H sistem

 • sigurnosna brava Mottura puni H sistem, ključ ili gumb sa unutarnje strane
 • za drvena vrata
 • zatvaranje na pet točaka
 • sa dva sigurnosna ključa
 • sa unutarnje strane otključava se ključem ili gumbom
 • 30.640SX ključ/ključ
 • 30.640DX ključ/ključ
 • 30.641SX ključ/gumb
 • 30.641DX ključ/gumb
ARTIKLABCD
30.640SX ključ/ključ
30.640DX ključ/ključ
30.641SX ključ/gumb
30.641DX ključ/gumb
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
146 mm
146 mm
146 mm
146 mm
Ø30 mm
Ø30 mm
Ø30 mm
Ø30 mm