Brave za metalna vrata i ALU vrata

U ponudi imamo veliki izbor brava za željezna i aluminijska vrata. Brave za cilindar mogu biti sa (ako je kugla sa vanjske strane) ili bez podizaća.

Brave Titan za metalna vrata , bez podizača

 • brava Titan za metalna vrata
 • bez podizača
 • sa jezičkom

MODELARTIKLABC
2,5 sa jezičkom
4,0 sa jezičkom
822/25IND
822/40IND
15 mm
25 mm
68 mm
68 mm
25 mm
20 mm

Brave Titan za metalna vrata , sa valjkom

 • brava Titan za metalna vrata
 • sa valjkom

MODELARTIKLABC
2,5 valjak
4,0 valjak
821/25IND
821/40IND
16,5 mm
25 mm
95 mm
85 mm
25 mm
20 mm

Brave Titan za metalna vrata , sa podizačem , DIN standard

 • brava Titan za metalna vrata
 • sa podizačem
 • sa cilindrom 30x30, nikl

MODELARTIKLABC
Titan A-20 sa cil. i pod.
Titan A-25 sa cil. i pod.
Titan A-30 sa cil. i pod.
Titan A-35 sa cil. i pod.
Titan A-40 sa cil. i pod.
831/20
831/25
831/30
831/35
831/40
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
92 mm
92 mm
92 mm
92 mm
92 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm

Brave Žeče za metalna vrata , bez podizača

 • brava Žeče za metalna vrata
 • bez podizača

MODELARTIKLABC
Žeće 2,5 sa jezičkom
Žeće 3,6 sa jezičkom
17.40
17.47
16,5 mm
27 mm
69 mm
69 mm
25 mm
25 mm

Brave Bane Sekulić za metalna vrata , bez podizača

 • brava Bane Sekulić za metalna vrata
 • bez podizača

MODELARTIKLABC
Bane 2,5 sa jezičkom
Bane 3,6 sa jezičkom
3342.25.301
3343.25.301
15,5 mm
24,5 mm
82 mm
82 mm
25 mm
25 mm

Brave Bane Sekulić za metalna vrata , sa podizačem

 • brava Bane Sekulić za metalna vrata
 • sa podizačem
 • brave 2,5 nemaju donjeg zasuna, samo jezičak za kvaku

MODELARTIKLABC
Bane 2,5 sa jezičkom L
Bane 2,5 sa jezičkom D
Bane 3,6 sa jezičkom L
Bane 3,6 sa jezičkom D
3349.25.301-L
3349.25.301-D
3345.25.301-L
3345.25.301-D
15, 5 mm
15,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
82 mm
82 mm
82 mm
82 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm

Brave Bane Sekulić za metalna vrata , sa valjkom

 • brava Bane Sekulić za metalna vrata
 • sa valjkom

MODELARTIKLABC
Bane 2,5 valjak
Bane 3,6 valjak
3340.25.301
3341.25.301
15,5 mm
24,5 mm
82 mm
82 mm
25 mm
25 mm

Brave Bane Sekulić za metalna vrata , samo sa donjim zasunom

 • brava Bane 40mm
 • samo zasun za cilindar

MODELARTIKLABC
Bane 40 zasun3355.25.30121,5 mm25 mm

Brave Cisa za metalna ili ALU vrata , sa podizačem

 • brava Cisa Logo line za metalna vrata
 • sa podizačem

MODELARTIKLABC
Logo A-20 sa jez. i pod.
Logo A-20 valjak
Logo A-25 sa jez. i pod.
Logo A-25 valjak
Logo A-30 sa jez. i pod.
Logo A-30 valjak
Logo A-35 sa jez. i pod.
Logo A-35 valjak
44820.20
44830.20
44820.25
44830.25
44820.30
44830.30
44820.35
44830.35
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm

Elektrobrava CISA za ALU vrata

 • brava Cisa sa giljotinom
 • sa podizačem

MODELARTIKLABC
Cisa A-25 Elektro
Cisa A-30 Elektro
Cisa A-35 Elektro
16215.25
16215.30
16215.35
25 mm
30 mm
35 mm
85 mm
85 mm
85 mm
22 mm
22 mm
22 mm

Iseo

 • brava Iseo za metalna vrata
 • sa podizačem
MODELARTIKLABC
Iseo A-20 sa jez. i pod.
Iseo A-25 sa jez. i pod.
Iseo A-25 valjak
Iseo A-30 sa jez. i pod.
Iseo A-35 sa jez. i pod.
741203
741253
743253
741303
741353
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
35 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm

Iseo

 • brava Iseo giljotina za metalna vrata
 • sa podizačem
MODELARTIKLABC
Iseo A-25 sa jez. i pod.
Iseo A-23 valjak
Iseo A-30 sa jez. i pod.
Iseo A-30 valjak
Iseo A-35 sa jez. i pod.
Iseo A-35 valjak
781251IFZ
781252B
781301IFZ
781302B
781351IFZ
781352B
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
24 mm
22 mm
24 mm
22 mm
24 mm
22 mm

MG

 • brava MG giljotina za metalna vrata
 • sa podizačem
MODELARTIKLABC
MG A-25 sa jez. i pod
MG A-30 sa jez. i pod.
MG A-35 sa jez. i pod.
MG A-25 valjak
MG A-30 valjak
MG A-35 valjak
930250-AX1
930300-AX1
930350-AX1
931252-AX1
931302-AX1
931352-AX1
25 mm
30 mm
35 mm
25 mm
30 mm
35 mm
85 mm
85 mm
85 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm

Prihvatnik MG

 • prihvatnik MG za ALU stolariju
 • boja: inox
 • prihvatnik podesiv za ALU stolariju (profil R40, Newtec, Feal Dalmo)
MODELARTIKLABC
prihvatnik MGA8105AX

Prihvatnik MG

 • prihvatnik MG za ALU stolariju
 • boja: inox
 • prihvatnik podesiv za ALU stolariju (profil Euro žlijeb)
MODELARTIKLABC
prihvatnik MGA8110AX

BKS

 • brava BKS za metalna vrata
 • sa podizačem
MODELARTIKLABC
BKS A-30 sa jez. i pod.
BKS A-35 sa jez. i pod.
BKS A-40 sa jez. i pod.
BKS A-45 sa jez. i pod.
B13140012
B13140013
B13140014
B13140015
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
92 mm
92 mm
92 mm
92 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm

KFV

 • brava KFV za ALU vrata
 • sa podizačem
MODELARTIKLABC
KFV A-25 sa jez. i pod.
KFV A-30 sa jez. i pod.
KFV A-35 sa jez. i pod.
KFV A-40 sa jez. i pod.
KFV A-45 sa jez. i pod.
3292771
3469510
3469514
3469518
3469522
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
92 mm
92 mm
92 mm
92 mm
92 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm

Lince

 • brava Lince sa giljotinom za metalna vrata
 • sa podizačem
 • inox čeona ploča
MODELARTIKLABC
Lince A-25 sa jez. i pod.
Lince A-30 sa jez. i pod.
Lince A-35 sa jez. i pod.
5520-E25
5520-E30
5520-E35
25 mm
30 mm
35 mm
85 mm
85 mm
85 mm
22 mm
22 mm
22 mm

Lince

 • brava Lince sa giljotinom za metalna vrata
 • sa podizačem
 • sa cilindromi 30x30, nikl
MODELARTIKLABC
Lince A-25 sa jez. i pod.
Lince A-30 sa jez. i pod.
5402-25
5402-30
25 mm
30 mm
85 mm
85 mm
22 mm
22 mm

Lince

 • brava Lince za metalna vrata
 • sa cilindromi 30x30, mesing
MODELARTIKLABC
Lince A-14 samo zasun5552N14 mm23 mm

Lince

 • brava Lince za metalna i klizna vrata
 • sa cilindromi 27x27, mesing
MODELARTIKLABC
Lince A-12555512 mm23 mm

Iseo

 • brava Iseo za metalna vrata
 • samo sa zasunom
MODELARTIKLABC
Iseo 745203745203F20 mm22 mm

Iseo

 • brava Iseo za metalna vrata
 • kvaka + jezičak
MODELARTIKLABC
Iseo 76200276200215 mm20 mm

Iseo

 • brava Iseo za metalna vrata
 • samo valjak
MODELARTIKLABC
Iseo 76400276400226 mm20 mm

MG

 • brava MG za garažna vrata
MODELARTIKLABC
MG art. 1047104765 mm80 mm24 mm

JNF

 • bravica za cilindar
 • 60 x 60 mm
MODELARTIKLABC
Brava JNF 770640 mm60 mm

Omec

 • brave Omec sa giljotinom za metalna vrata
 • sa podizačem
 • inox čeona ploča
MODELARTIKLABC
Omec 1430 A-25
Omec 1440 A-30
Omec 1450 A-35
OM1430
OM1440
OM1450
25 mm
30 mm
35 mm
85 mm
85 mm
85 mm
25 mm
25 mm
25 mm

Omec

 • brave Omec sa giljotinom, Elektro
 • sa podizačem
MODELARTIKLABC
Omec A-30 Elektro
Omec A-35 Elektro
OM1447
OM1457
30 mm
35 mm
85 mm
85 mm
25 mm
25 mm

Omec

 • brave Omec sa giljotinom za metalna vrata bez kvake
 • inox čeona ploča
MODELARTIKLABC
Omec A-25 1431
Omec A-30 1441
OM1431
OM1441
25 mm
30 mm
85 mm
85 mm
25 mm
25 mm

Omec

 • brave Omec za ovalni cilindar, jedno zaključavanje
 • inox čeona ploča
MODELARTIKLABC
Omec A-15 350 jezičak
Omec A-20 330 jezičak
Omec A-20 330 valjak
Omec A-25 338 jezičak
Omec A-25 328 valjak
Omec A-30 530 jezičak
Omec A-30 535 valjak
OM350F22
OM330F22
OM320F22
OM338F22
OM328F22
OM530F22
OM535F22
15 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
73,7 mm
73,7 mm

73,7 mm

73,7 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm

Omec

 • brave Omec za ovalni cilindar, dva zaključavanja
 • inox čeona ploča
MODELARTIKLABC
Omec A-20 332 jezičak
Omec A-20 322 valjak
Omec A-25 358 jezičak
Omec A-25 348 valjak
Omec A-30 540 jezičak
Omec A-30 545 valjak
OM332F22
OM322F22
OM358F22
OM348F22
OM540F22
OM545F22
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
73,7 mm

73,7 mm

73,7 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm

Omec

 • brave Omec za ovalni cilindar, samo zasun
 • inox čeona ploča
MODELARTIKLABC
Omec A-15 355
Omec A-20 335
OM355F22
OM335F22
15 mm
20 mm

22 mm
22 mm

Omec

 • brave Omec za kvaku, samo jezičak
 • inox čeona ploča
MODELARTIKLABC
Omec A-15 351OM351F2215 mm22 mm

Omec

 • brave Omec za kvaku, samo valjak
 • inox čeona ploča
MODELARTIKLABC
Omecv 345OM345F2226 mm22 mm

Omec

 • brave Omec sa giljotinom za metalna vrata, 3 točke
 • sa podizačem
 • inox čeona ploča
MODELARTIKLABC
Omec A-25 1460 jezičak
Omec A-30 1470 jezičak
OM1460
OM1470
25 mm
30 mm
85 mm
85 mm
25 mm
25 mm

Omec

 • brave Omec 390
 • inox čeona ploča
MODELARTIKLABC
Omec A-60 390OM390 60 mm45 mm22 mm

Omec

 • brave Omec 380
 • inox čeona ploča
MODELARTIKLABC
Omec A-60 380OM380 60 mm45 mm22 mm

Omec

 • brave Omec 882
 • sa jezičkom i zasunom
 • inox čeona ploča
MODELARTIKLABC
Omec 882OM88280 mm65 mm22 mm

Omec

 • brave Omec 1770 / 1775
 • inox čeona ploča
MODELARTIKLABC
Omec 1770 jezičak
Omec 1775 valjak
OM1770
OM1775
70 mm
70 mm
65 mm
65 mm
22 mm
22 mm

Securemme

 • brave Securemme za rolo vrata
 • 1 strana
MODELARTIKLABC
Brava SX
Brava DX
Brava SX+DX, ravni zas.
Brava SX+DX, kosi zas.
2275S
2275D
2280
2285
158 mm
158 mm
158 mm
158 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
33 mm
33 mm
33 mm
33 mm

Securemme

 • brava Securemme za rolo vrata
 • 2 strane
MODELARTIKLABC
Brava dvostrana za ROLO vrata2260157 mm58 mm33 mm

Securemme

 • brava Securemme za rolo vrata
 • 2 strane
 • sef ključ
MODELARTIKLABC
Brava dvostrana za ROLO vrata2200157 mm58 mm50 mm

Mottura

 • brava Mottura za rolo vrata
 • 2 strane
 • sef ključ
MODELARTIKLABC
Brava dvostrana za ROLO vrata45.850155 mm55 mm50 mm

Bravica za poluolivu

 • bravica za poluolivu
MODELARTIKLABC
Bravica za poluolivu15.1212 mm60mm16mm

Prihvatnik Lince

 • prihvatnik Lince PVC za ALU stolariju
MODELARTIKLABC
Prihvatnik Lince999550522 mm225 mm

Prihvatnik Lince

 • prihvatnik Lince INOX za ALU stolariju
MODELARTIKLABC
Prihvatnik Lince999592321 mm191 mm

Cisa Multitop

 • brava - zatvarač Cisa Multitop
 • U čeona ploča, cinična
 • sa jezičkom
MODELARTIKLABC
Multitop E-25
Multitop E-30
Multitop E-35
48426.25
48426.30
48426.35
85 mm
85 mm
85 mm
25 mm
30 mm
35 mm
24 mm
24 mm
24 mm