Brave i prihvatnici za drvena vrata

U ponudi imamo veliki izbor brava za drvena vrata. Postoje tri osnovne verzije brava za drvena vrata: brave sa običnim sobnim ključem, brave koje dolazi cilindar, te brave za WC.
Brave za cilindar mogu biti sa (ako je kugla sa vanjske strane) ili bez podizaća.

AGB brave PATENT GRANDE , sobni ključ – standard 90 mm.

 • AGB brave na ključ za drvena vrata
 • svijetlo cinčana
 • 9 mm. trn za kvaku
 • 1 ključ u kompletu
 • bez prihvatne ploče
MODELARTIKLABC
6,5 ključ
8 ključ
B005974015
B005974015
40 mm
50 mm
90 mm
90 mm
18 mm
18 mm

AGB brave PATENT GRANDE , cilindar – standard 90 mm.

 • AGB brave na cilindar za drvena vrata
 • svijetlo cinčana
 • 9 mm. trn za kvaku
 • bez prihvatne ploče
 • verzija bez podizača - kvaka sa vanjske strane
 • verzija sa podizačem - kugla sa vanjske strane
MODELARTIKLABC
6,5 bez podizača
8 bez podizača
6,5 sa podizačem
8 sa podizačem
B025974015
B025975015
B035974015
B035975015
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm

AGB brave PATENT GRANDE , cilindar – standard 92 mm.

 • AGB brave na cilindar za drvena vrata
 • niklovana čeona ploča
 • 9 mm. trn za kvaku
 • bez prihvatne ploče
 • verzija sa podizačem - kugla sa vanjske strane
MODELARTIKLABC
6,5 sa podizačem
8 sa podizačem
B055974006
B055975006
40 mm
50 mm
92 mm
92 mm
18 mm
18 mm

AGB brave PATENT GRANDE , WC – standard 90 mm.

 • AGB brave za WC za drvena vrata
 • svijetlo cinčana
 • 9 mm. trn za kvaku
 • bez prihvatne ploče
 • verzija sa WC - trn 6 mm.
MODELARTIKLABC
6,5 WC
8 WC
B005984015
B005985015
40 mm
50 mm
90 mm
90 mm
18 mm
18 mm

AGB prihvatnik za brave PATENT GRANDE

 • AGB prihvatnik za brave PATENT GRANDE
 • svijetlo cinčani
 • za falcana vrata
ARTIKLVISINAŠIRINADEBLJINA
B005907715
B005903015
238 mm
238 mm
18 mm
22 mm
2 mm
2 mm

AGB prihvatnik za brave PATENT GRANDE

 • AGB prihvatnik za brave PATENT GRANDE
 • svijetlo cinčani
 • za nefalcana vrata
ARTIKLVISINAŠIRINADEBLJINA
B005901115

238 mm

22+10 mm
1,5 mm

AGB brave CENTRO, ključ – sa donjim zasunom

 • AGB brave CENTRO za sobni ključ
 • niklovana čeona ploča
 • 8 mm. trn za kvaku
 • bez prihvatne ploče
MODELARTIKLABC
F18 KLJUČ
F22 KLJUČ
B010025006
B010015006
50 mm
50 mm
90 mm
90 mm
18 mm
22 mm

AGB brave CENTRO, cilindar – sa donjim zasunom

 • AGB brave CENTRO za cilindar
 • niklovana čeona ploča
 • 8 mm. trn za kvaku
 • bez prihvatne ploče
MODELARTIKLABC
F18 CILINDAR
F22 CILINDAR
B010255006
B010245006
50 mm
50 mm
85 mm
85 mm
18 mm
22 mm

AGB brave CENTRO, WC – sa donjim zasunom

 • AGB brave CENTRO za WC
 • niklovana čeona ploča
 • 8 mm. trn za kvaku
 • bez prihvatne ploče
 • trn za WC - 6 mm.
MODELARTIKLABC
F18 WC
F22 WC
B010065006
B010055006
50 mm
50 mm
90 mm
90 mm
18 mm
22 mm

AGB brave CENTRO, WC – bez zasuna

 • AGB brave CENTRO za WC
 • niklovana čeona ploča
 • 8 mm. trn za kvaku
 • bez prihvatne ploče
 • trn za WC - 6 mm.
MODELARTIKLABC
F18 WC
F22 WC
B010105006
B010125006
50 mm
50 mm
90 mm
90 mm
18 mm
22 mm

AGB brave CENTRO, ključ – bez zasuna

 • AGB brave CENTRO za sobni ključ
 • niklovana čeona ploča
 • 8 mm. trn za kvaku
 • bez prihvatne ploče
MODELARTIKLABC
F18 KLJUČ
F22 KLJUČ
B010135006
B010125006
50 mm
50 mm
90 mm
90 mm
18 mm
22 mm

AGB prihvatnik za brave CENTRO

 • AGB prihvatnik za brave CENTRO
 • niklovani
 • za falcana vrata
ARTIKLVISINAŠIRINADEBLJINA
B010003906
B010000106

196 mm
196 mm

18 mm
22 mm.
2,5 mm

AGB brave MEDIANA, ključ

 • AGB brave MEDIANA za sobni ključ
 • niklovana čeona ploča
 • 8 mm. trn za kvaku
 • bez prihvatne ploče
MODELARTIKLABC
F18 KLJUČ

B01101500650 mm

90 mm
18 mm

AGB brave MEDIANA, cilindar

 • AGB brave MEDIANA za cilindar
 • niklovana čeona ploča
 • 8 mm. trn za kvaku
 • bez prihvatne ploče
MODELARTIKLABC
F18 CILINDAR

B01103500650 mm

85 mm
18 mm

AGB brave MEDIANA, WC

 • AGB brave MEDIANA za WC
 • niklovana čeona ploča
 • 8 mm. trn za kvaku
 • 6 mm.trn za WC
 • bez prihvatne ploče
MODELARTIKLABC
F18 WC

B01102500650 mm

96 mm
18 mm

AGB prihvatnik za brave MEDIANA

 • AGB prihvatnik za brave MEDIANA
 • niklovani
 • za falcana vrata
ARTIKLVISINAŠIRINADEBLJINA
B010004006

82 mm.

22 mm.
1,5 mm

AGB prihvatnik za brave MEDIANA

 • AGB prihvatnik za brave MEDIANA
 • niklovani
 • za nefalcana vrata
ARTIKLVISINAŠIRINADEBLJINA
B010000906

82 mm.

22 mm.
1,5 mm

AGB PANIK brava OPERA, cilindar

 • AGB brave OPERA za cilindar
 • za hotelska vrata, PANIK brava
 • satinirana čeona ploča
 • 8 mm. trn za kvaku
 • za OPERA brave ide poseban cilindar isključivo za taj tip brava, standardan cilindar neće funkcionirati !
MODELARTIKLABC
F22 SX ( DIN desna )
F22 DX ( DIN lijeva )

B505027034
B505017034
70 mm
70 mm

85 mm
85 mm
22 mm
22 mm

TITAN brave, sobni ključ – standard 90 mm.

 • TITAN brave za sobni ključ
 • cinčana čeona ploča
 • 9 mm. trn za kvaku
 • bez prihvatne ploče
 • univerzalna - lijeva i desna
MODELARTIKLABC
6,5 ključ
8 ključ

801/6,5IND
801/8IND
40 mm
50 mm

90 mm
90 mm
18 mm
18 mm

TITAN brave, cilindar – standard 90 mm.

 • TITAN brave za cilindar
 • cinčana čeona ploča
 • 9 mm. trn za kvaku
 • bez prihvatne ploče
 • univerzalna - lijeva i desna
MODELARTIKLABC
6,5 cilindar
8 cilindar

809/6,5IND
805/8IND
40 mm
50 mm

90 mm
90 mm
18 mm
21 mm

TITAN brave, cilindar sa podizačem – standard 90 mm.

 • TITAN brave za cilindar
 • brave sa podizačem koriste se kada je fiksna kugla sa vanjske strane vrata
 • bojana čeona ploča
 • 9 mm. trn za kvaku
 • sa prihvatnom pločom - blister pakiranje
 • univerzalna - lijeva i desna
MODELARTIKLABC
6,5 podizač
8 podizač

811/6,5
807/8
40 mm
50 mm

90 mm
90 mm
18 mm
21 mm

TITAN brave, WC – standard 90 mm.

 • TITAN brave za WC
 • 9 mm. trn za kvaku
 • trn za WC rozetu : 7 mm.
 • sa prihvatnom pločom, bojano
 • univerzalna - lijeva i desna
MODELARTIKLABC
6,5 WC
8 WC

600/6,5
600/8
40 mm
50 mm

90 mm
90 mm
18 mm
18 mm

TITAN brave, sa valjkom

 • TITAN brave sa valjkom
 • sa prihvatnom pločom, bojano
 • univerzalna - lijeva i desna
MODELARTIKLABC
6,5 valjak
8 valjak

809/6,5V
805/8V
40 mm
50 mm

90 mm
90 mm
18 mm
21 mm

TITAN prihvatnik za brave ravni

 • TITAN prihvatnik za brave
 • svjetlo cinčani
 • za falcana vrata
ARTIKLVISINAŠIRINADEBLJINA
711-P3/3 NI

190 mm

22 mm.
2,5 mm

TITAN prihvatnik za brave kutni

 • TITAN prihvatnik za brave
 • svjetlo cinčani
 • za falcana vrata
ARTIKLVISINAŠIRINADEBLJINA
800P-2/2
190 mm

25/25 mm.
1,5 mm

Prihvatnik za brave kutni SIGURNOSNI

 • sigurnosni prihvatnik za brave
 • svjetlo ili žuto cinčani cinčani
 • za falcana vrata
ARTIKLVISINAŠIRINADEBLJINA
FO30 – bijelo cinčani
FO30 – žuto cinčani
FO50 – bijelo cinčani
FO50 – žuto cinčani
300 mm
300 mm
500 mm
500 mm

25/22 mm.
25/22 mm.
25/22 mm.
25/22 mm.
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm

TITAN brave, cilindar sa podizačem – standard DIN 72 mm.

 • TITAN brave za cilindar 72 mm. razmak !
 • brave sa podizačem koriste se kada je fiksna kugla sa vanjske strane vrata
 • bojana čeona ploča
 • 8 mm. trn za kvaku
 • sa prihvatnom pločom - blister pakiranje
 • lijeva ili desna
MODELARTIKLABC
DIN lijeva
DIN desna

18251L
18251D
55 mm
55 mm

72 mm
72 mm
20 mm
20 mm

TITAN brave, sobni ključ – standard DIN 72 mm.

 • TITAN brave za sobni ključ 72 mm. razmak !
 • brave sa podizačem koriste se kada je fiksna kugla sa vanjske strane vrata
 • bojana čeona ploča
 • 8 mm. trn za kvaku
 • sa prihvatnom pločom - blister pakiranje
 • lijeva ili desna
MODELARTIKLABC
DIN lijeva
DIN desna

18251LK
18251DK
55 mm
55 mm

72 mm
72 mm
20 mm
20 mm

TITAN brave, WC – standard DIN 72 mm.

 • TITAN brave za WC 72 mm. razmak !
 • brave sa podizačem koriste se kada je fiksna kugla sa vanjske strane vrata
 • bojana čeona ploča
 • 8 mm. trn za kvaku
 • sa prihvatnom pločom - blister pakiranje
 • lijeva ili desna
MODELARTIKLABC
DIN lijeva
DIN desna

18251LWC
18251DWC
55 mm
55 mm

72 mm
72 mm
20 mm
20 mm

TITAN brave, cilindar sa podizačem – standard DIN 92 mm.

 • TITAN brave za cilindar 92 mm. razmak !
 • brave sa podizačem koriste se kada je fiksna kugla sa vanjske strane vrata
 • bojana čeona ploča
 • 10 mm. trn za kvaku
 • lijeva ili desna
MODELARTIKLABC
DIN 92 lijeva
DIN 92 desna

421/L
421/D
65 mm
65 mm

92 mm
92 mm
20 mm
20 mm

TITAN brave, art.777 za drvena vrata

 • TITAN brave za cilindar, bez kvake
 • cinčana čeona ploča
 • lijeva i desna
 • bez cilindra
MODELARTIKLABC
777777/850 mm.
21 mm

ELZETT brave, art.700 za drvena vrata

 • ELZETT brave za sef ključ ( 2 ključa ), bez kvake
 • cinčana čeona ploča
 • lijeva i desna
 • sa prihvatnom pločom
MODELARTIKLABC
70070045 mm.
20 mm

ELZETT brave, art.777 za drvena vrata

 • ELZETT brave za cilindar, bez kvake
 • cinčana čeona ploča
 • lijeva i desna
 • sa prihvatnom pločom
MODELARTIKLABC
77777745 mm.
20 mm

ELZETT brave, art.709 Mađarica za drvena vrata

 • ELZETT brave za cilindar, sa mjestom za kvaku
 • cinčana čeona ploča
 • lijeva i desna
 • sa prihvatnom pločom
MODELARTIKLABC
70970950 mm
90 mm20 mm

CISA brave, art.5C110 za drvena vrata

 • CISA brave za cilindar, sa mjestom za kvaku
 • mesingana čeona ploča
 • lijeva i desna
 • sa prihvatnom pločom
 • primjenjivo za ugradnju u drvena, metalna ili protuprovalna vrata
MODELARTIKLABC
E-40
E-50
E-60
E-70
5C110.40
5C110.50
5C110.60
5C110.70
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm

CISA brave sa PANIK funkcijom za drvena vrata

 • CISA brave PANIK za cilindar, sa mjestom za kvaku
 • niklovana čeona ploča
 • lijeva i desna
 • sa prihvatnom pločom
 • bez antipiking jezička
MODELARTIKLABC
E-70
1.52830.70.0.18AF70 mm
85 mm
22 mm

CISA brava električna za drvena vrata

 • CISA brava električna, bez mjesta za kvaku ( ulaz i izlaz na tipkalo ili ključ )
 • mesingana čeona ploča
 • lijeva i desna
 • sa prihvatnom pločom
 • u setu su i konektori za štok
MODELARTIKLABC
E-50
12010.5050 mm

22 mm

CISA brava – zasun sa cilindrom za drvena vrata

 • CISA brava ( zasun ) za drvena vrata
 • lijeva i desna
 • sa prihvatnom pločom
 • 3 ključa
MODELARTIKLABC
E-50
55054.5050 mm ( entrata )

GEGE brave sa podizačem , cilindar – standard 90 mm.

 • GEGE brave za cilindar, sa mjestom za kvaku
 • sa podizačem
 • 9 mm. trn za kvaku
 • cinčana čeona ploča
 • lijeva i desna
MODELARTIKLABC
8 sa podizačem
GE121-8WZ50 mm
90 mm
18 mm

ISEO brava zamozaključavajuća

 • samozaključavajuća brava za hotelska vrata
 • sa podizačem
 • 8 mm. trn za kvaku
 • panik funkcija
 • univerzalna, lijeva i desna
MODELARTIKLABC
ISEO
217553.Z55 mm
85 mm
22 mm

LINCE brava 3 točke zaključavanja

 • LINCE sigurnosna brava za drvena vrata
 • sa podizačem
 • 8 mm. trn za kvaku
 • univerzalna, lijeva i desna
 • prihvatna ploča širine 30 mm.
 • protektor protiv loma cilindra u kompletu
MODELARTIKLABC
LINCE
217553.Z50 mm
85 mm
20 mm

Bane – brava za klet crna

 • brava Bane za klet
 • boja: crna
MODELARTIKLABC
Brava za klet, lijeva
Brava za klet, desna
8307-00-116-L
8307-00-116-D
65 mm
65 mm
60 mm
60 mm
25 mm
25 mm

Bane – brava za klet cinčana

 • brava Bane za klet
 • boja: cinčana
MODELARTIKLABC
Brava za klet, lijeva
Brava za klet, desna
8307-00-101-L
8307-00-101-D
65 mm
65 mm
60 mm
60 mm
25 mm
25 mm