Lokoti

Lokoti –  veliki izbor standardnih i zaštićenih profila.
Također, ako trebate zaključati npr. motor na čamcu, izaberite lokote napravljene od INOX-a, a ako trebate sigurnosne lokote, izaberite CISA PANZER lokote.
Lokoti kojima će te ovjekovječiti svoju ljubav, također su u ponudi.
Lokoti složeni na isti ključ ili u složenijim sustavima zaključavanja, mogući su u raznim profilima proizvođaća BKS.

LOKOTI PROTECT

Lokot Protect

 • mesingani lokot
 • lokot sa 3 ključa
 • za svakodnevnu uporabu
 • blister pakiranje
ARTIKLABCD
14457 – 20 mm
14459 – 30 mm
14460 – 40 mm
14461 – 50 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
10,7 mm
15 mm
20,7 mm
26 mm
11,1 mm
16 mm
21,8 mm
25 mm
Ø3,3 mm
Ø5 mm
Ø6,3 mm
Ø8 mm

LOKOTI CISA

Lokot Cisa – standardni luk

 • mesingani lokot
 • lokot sa 2 ključa
 • ključ je moguće umnožavati
 • pakiranje u kutijici
ARTIKLABCD
21010.20 – 20 mm
21010.25 – 25 mm
21010.30 – 30 mm
21010.40 – 40 mm
21010.50 – 50 mm
21010.60 – 60 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
9,4 mm
13,5 mm
16,2 mm
22,1 mm
27,9 mm
33,5 mm
11,3 mm
13,1 mm
16,9 mm
22,4 mm
28,7 mm
34,7 mm
Ø3,5 mm
Ø3,9 mm
Ø4,7 mm
Ø6,3 mm
Ø7,9 mm
Ø9,5 mm

Lokot Cisa – duži luk

 • mesingani lokot
 • lokot sa 2 ključa
 • ključ je moguće umnožavati
 • pakiranje u kutijici
ARTIKLABCD
21011.30 – 30 mm
21011.40 – 40 mm
21011.50 – 50 mm
30 mm
40 mm
50 mm
16,2 mm
22,1 mm
27,9 mm
24 mm
40 mm
80 mm
Ø4,7 mm
Ø6,3 mm
Ø7,9 mm

Lokot Cisa Marine Type

 • krom lokot
 • lokot sa 2 ključa
 • ključ je moguće umnožavati
 • lokot predviđen za vanjske uvjete
ARTIKLABCD
21710.30 – 30 mm
21710.40 – 40 mm
21711.40 – 40 mm
30 mm
40 mm
40 mm – duži luk
14,5 mm
19,5 mm
19,5 mm
13,8 mm
22,5 mm
40 mm
Ø4,7 mm
Ø6,3 mm
Ø6,3 mm

Lokot Cisa – poprečni

 • mesing lokot
 • lokot sa 2 ključa
 • ključ je moguće umnožavati
 • može se izraditi više lokota na isti ključ
ARTIKLABCD
21610.70 – 70 mm
21610.90 – 90 mm
70 mm
90 mm
13,5 mm
18,5 mm
22 mm
35 mm
Ø12 mm
Ø12 mm

Lokot Cisa – poprečni

 • poprečni lokot sa čeličnom košuljicom
 • ključ je moguće umnožavati
 • panzer lokot
ARTIKLABCD
21810.65 – 65 mm
21810.80 – 80 mm
65 mm
80 mm
14 mm
17 mm
33 mm
37 mm
Ø12 mm
Ø12 mm

Lokot Cisa Panzer

 • kaljeni čelik
 • ključ je moguće umnožavati
 • može se izraditi više lokota na isti ključ
 • lokot sa 2 ključa
ARTIKLABCD
28550.66 – 66 mm
28550.75 – 75 mm
66 mm
75 mm
11 mm
13,5 mm
20 mm
27 mm
Ø10 mm
Ø12 mm

Lokot Cisa Panzer

 • kaljeni čelik
 • ključ je moguće umnožavati
 • može se izraditi više lokota na isti ključ
 • ključ je moguće umnožavati isključivo u OSOR-PROMETu uz predočenje vlasničke kartice
ARTIKLABCD
28550.75AP3 – 75 mm75 mm13,5 mm27 mmØ12 mm

Narba za lokot Cisa

 • kaljeni čelik
ARTIKLABCD
06300.14Ø14 mm55 mm48 mm9×9

LOKOTI LINCE

Lokot Lince

 • inox lokot
 • 2 ključa
 • idealan za morske uvjete
ARTIKLABCD
550-35 – 35 mm
550-45 – 45 mm
551-45 – 45 mm
551-45 KA – 45 mm XL
35 mm
45 mm
45 mm
45 mm
16 mm
25 mm
25 mm
25 mm
16 mm
24 mm
43 mm
43 mm
Ø7 mm
Ø7 mm
Ø7 mm
Ø7 mm

Lokot Lince

 • lokot lince na šifru
 • mesing
ARTIKLABCD
200-30BL – 30 mm
200-40BL – 40 mm
27,5 mm
37,5 mm
27,3 mm
31,6 mm
4,8 mm
6,4 mm
Ø12,6 mm
Ø18,6 mm

LOKOTI IFAM

Lokot IFAM

 • lokot za polucilindar
 • u kućište se montira bilo koji polucilindar dim.10/30
ARTIKLABCD
200-30BL – 30 mm
200-40BL – 40 mm
30 mm
40 mm
27,3 mm
31,6 mm
4,8 mm
6,4 mm
Ø12 mm
Ø18 mm

Lokot IFAM

 • magnetni lokot
 • lokot se otvara uz pomoć magneta, nema ključa
 • u setu su dva magneta, dodatni se ne mogu napraviti
ARTIKLABCD
0065040 mm20 mm30 mmØ7 mm

Lokot IFAM

 • lokot sa sajlom
 • inox lokot sa sajlom umjeto standardnog luka
ARTIKLABCD
08505150 mm31 mm136 mmØ6 mm

Narba za lokot IFAM

 • sigurnosna narba za lokot sa zaštitom luka
ARTIKLABCD
00045569 mm60 mmØ13mm60 mm

LOKOTI SECUREMME

Kućište lokota Panzer

 • kućište lokota 7500
 • u kućište se montira bilo koji polucilindar dim.10/30
ARTIKLABCD
7500XCS96 mm17,5 mm39 mmØ12mm

Kućište lokota

 • kućište lokota 7550
 • u kućište se montira bilo koji polucilindar dim.10/30
ARTIKLABCD
7550XCS55 mm27 mm38 mmØ9,5 mm

LOKOTI BKS

Lokoti BKS za sustave zaključavanja

 • serija 37 DETECT3 - patentirani profil
 • lokoti zaštičenih profila
 • serija 37 DETECT3, serija 50 Livius
 • ključevi se izrađuju isključivo u OSOR-PROMETu uz predočenje vlasničke kartice
 • standardni profil ključa
ARTIKLABCD
Detect3 – 35
Detect3 – 50
Detect3 – 125
56,2 mm
56,2 mm
56,2 mm
32 mm
32 mm
32 mm
35 mm
50 mm
125 mm
Ø9 mm
Ø9 mm
Ø9 mm

Lokoti BKS za sustave zaključavanja

 • serija 50 LIVIUS - patentirani profil
 • ključevi se izrađuju isključivo u OSOR-PROMETu uz predočenje vlasničke kartice
 • prekretni profil ključa
ARTIKLABCD
Lokoti BKS Livius – 35
Lokoti BKS Livius – 50
Lokoti BKS Livius – 125
56,2 mm
56,2 mm
56,2 mm
32 mm
32 mm
32 mm
35 mm
50 mm
125 mm
Ø9 mm
Ø9 mm
Ø9 mm

LOKOTI ISEO

Lokoti ISEO

 • mesingani lokoti Aditus - kvalitetni europski lokot
 • 2 ključa
 • različitih veličina i dužina luka
 • za svakodnevnu uporabu
 • pakiranje u kutijici
ARTIKLABCD
P00020127
P00025157
P00030167
P00030467
P00040217
P00040477
P00040707
P00050277
P00050507
P00060377
P00025157.K24
P00030167.K
P00040217.K
P00050277.K
20 mm
25 mm
30 mm
30 mm XL
40 mm
40 mm XL
40 mm XXL
50 mm
50 mm XL
60 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
10 mm
13 mm
15 mm
23 mm
29 mm
32 mm
15 mm
23 mm
23 mm
29 mm
13 mm
15 mm
23 mm
29 mm
10 mm
15,5 mm
16 mm
46 mm
23,9 mm
47 mm
70 mm
29,5 mm
50 mm
37,5 mm
15,5 mm
16 mm
23,9 mm
29,5 mm
Ø 3,5 mm
Ø 4,2 mm
Ø 5,1 mm
Ø 5,1 mm
Ø 5,1 mm
Ø 6,3 mm
Ø 6,3 mm
Ø 8 mm
Ø 8 mm
Ø 9,5 mm
Ø 4,2 mm
Ø 5,1 mm
Ø 5,1 mm
Ø 8 mm

Lokoti ISEO poprečni

 • poprečni kaljeni lokoti Armoured
 • vrhunski sigurnosni lokot od kaljenog čelika
 • sa 3 ključa
 • različita veličina
ARTIKLABCD
P04070127
P2406611S
P2407513S
P2408418S
70 mm
66 mm
75 mm
84 mm
12 mm
14 mm
15 mm
22 mm
20 mm
28 mm
32 mm
36 mm
Ø 12 mm
Ø 12 mm
Ø 12 mm
Ø 12 mm